Lối gà chọi hay liệu có đảm bảo bách chiến bách thắng?